• FC MATTI

    Better play together.

  • Better together

Voor onze vriend Matti

FC Matti is een vriendenclub opgericht ter nagedachtenis van Mattias Van der Stighelen. Zij komen elke zaterdag samen onder het motto: "better play together"

Ontstaan

Hij leunde op zijn wandelstok, glimlachend, terwijl hij commentaar monkelde op dat allegaartje jong geweld dat Athletico Joh voetbalantwoord gaf. “Ge hebt aardig wat vinnige en goedballende spelers rondlopen. Snel en vooral enthousiast, soms zelfs te enthousiast maar daarvoor is het nu eenmaal jong en getalenteerd. Als ze nu nog hun papieren in orde krijgen, op tijd arriveren voor de match en de regels van ons Antwerpse Vereniging voor Vriendenclubs kennen en respecteren, ben ik een overgelukkige inspecteur.”

Hij keek verder. Duidelijk genietend. Plots schoof hij dichterbij en kwam iets dichter leunen.”Mijnheer de ploegafgevaardigde. Mag ik eens iets vragen? De meeste clubs hebben een ludieke naam, of een naam met afkortingen of van de firma waar ze voor werken of zo. Maar waar staat die Matti voor ?”

“Wel, op 2 maart 2011 viel mijn neef, onze Matti, in een vermaledijd trapgat. Op zijn hoofd, in één klap die ons allen verbijsterde, direct gestorven.” Ik slikte. “Ik rappeleer me dat. Ik heb het in de gazet gelezen. Zo een jonge jongen. Amper 21, geloof ik ? Verschrikkelijk.” Ik knikte mee. De man was aangeslagen, schoof even van me weg en schuifelde dan terug en ik vervolgde :”Onze Matti hield van voetbal en was een verbindingsofficier tussen al zijn vrienden. En hij verbond veel vrienden. Heel veel vrienden. En nu nog altijd. En daarom hebben twee gasten, twee van zijn zovele dikke vrienden, een voetbalploeg in mekaar gestoken met allemaal vrienden van de Matti. Meer dan dertig gasten willen spelen voor Matti. En straks hé, als de zon er even doorkomt, dan zal je ineens bijna al zijn vrienden zien wuiven naar de zon en zijn naam scanderen.”

De inspecteur keek me aan. Er blonk wat in zijn ooghoek. Hij verwisselde zijn wandelstok van rechts naar links, stak zijn hand uit. Drukte de mijne stevig en knikte :”Proficiat voor die gasten. Dat is ontzettend knap en dat doet deugd aan mijn hart. Nu ben ik nog blijer dat we FC Matti speelkansen hebben kunnen geven. Zo knap, zo knap…”

Hij stapte verder, ietwat gebogen met zijn rechterhand gedraaid rond zijn wandelstok en in zijn linkerhand het jaarboek vol wedstrijden en reglementen van de Antwerpse Voetbalvereniging voor Vriendenclubs.

Meer

De laatste updates en het recentste nieuws over FC matti vind je op onze facebook pagina.